کاشی و سرامیک کف مغازه که دزدگیر دارد

5. در نصب کاشی های کم جذب آب به چه نکاتی توجه کنیم؟

قبل از تخمگذار، کاشی و سرامیک کف مغازه به طور کلی باید با خیساندن آب درمان شوند. اگر میزان جذب آب کمتر از 0.5 درصد باشد، تأثیری بر آب قبل از خیساندن نخواهد داشت. برای کاشی‌های سرامیکی با میزان جذب آب پایین، باید چسباندن مواد با مقاومت بالاتر را انتخاب کنید.

هنگام چیدن کاشی های چینی با جذب آب کم، کاشی ساز باید از قبل از استحکام مواد چسبنده مطلع باشد تا از ایجاد مشکلات کیفیت غیرکاشی جلوگیری کند.

برای این مدل، به یک انبار برای نگهداری انبار و یک فروشگاه/نمایشگاه برای نمایش نمونه‌های کاشی نیاز دارید. می توانید مواد را از یک تولید کننده یا یک فروشنده کاشی بزرگ در منطقه خود خریداری کنید.

1. چرا میزان جذب آب نباید خیلی زیاد باشد؟

در نمونه برداری با کیفیت از کاشی و سرامیک، جذب آب یک شاخص آزمایش مهم است که تا حد زیادی بر سختی، استحکام و مقاومت کاشی تأثیر می گذارد.

در محدوده استاندارد، هر چه میزان جذب آب کمتر باشد، چگالی کاشی و سرامیک بیشتر است، سختی و استحکام محصول بهتر است و پایداری ذاتی بالاتر است.

اگر میزان جذب آب از استاندارد ملی فراتر رود، کاشی و سرامیک بیش از حد آب جذب می‌کند و عیوب کیفی مانند نگهداری کاشی، توخالی، افتادن و ترک خوردن به راحتی ایجاد می‌کند و در نتیجه باعث اختلاف مصرف‌کنندگان می‌شود.

2. هر چه جذب آب کمتر باشد بهتر است؟

مصرف کنندگان بیشتر و بیشتر در مورد میزان جذب آب کاشی ها نگران هستند و بسیاری از تولید کنندگان نیز از جذب آب پایین به عنوان نقطه فروش استفاده می کنند. با این حال، این بدان معنا نیست که هر چه میزان جذب آب همه کاشی ها کمتر باشد، بهتر است.

در مقابل، برخی از محصولات و مکان ها برای اطمینان از کیفیت کف نیاز به میزان جذب آب بالاتری دارند. در حقیقت، کاشی‌های سرامیکی همچنان با ملات سیمان به‌عنوان چسب اصلی پوشش داده می‌شوند.

روش تخمگذار از طریق آب موجود در دوغاب سیمان است که می تواند جذب کاشی شده و جامد شود و در نتیجه کاشی به دیوار بچسبد. ، بنابراین، اگر میزان جذب آب کاشی های دیواری خیلی کم باشد، ممکن است یکدیگر را از دست بدهند و در نتیجه چسبندگی ناکافی ایجاد شود.