پسته خندان قزوین و داستان غم انگیز اولین تاجر آن

اولین وجین گیاهان آن حدود 25 تا 30 روز پس از نشاء انجام می شود و وجین های بعدی باید با فاصله دو تا سه ماه انجام شود. گیاه کامل آن به دو تا سه وجین در سال نیاز دارد.

مراقبت از گیاه پسته
با مراقبت مناسب از بوته پسته خندان قزوین می توان محصول خوبی به دست آورد، در ابتدا اجازه ندهید هیچ گونه شاخه ای تا ارتفاع یک متر روی بوته های آن ظاهر شود. این امر ساقه گیاه را قوی نگه می دارد.

هنگامی که گیاه بزرگ شد، شاخه های آن باید قطع و جدا شوند، به همین دلیل کل گیاه به درستی نور خورشید را دریافت می کند.

پس از این، هنگامی که میوه ها روی گیاه شروع می شود، در این مدت هر سال قبل از شکوفه دادن گل ها هرس می شوند.

در این کار شاخه های بیمار و خشک برداشته می شود که در نتیجه شاخه های جدیدی روی گیاه ایجاد می شود و عملکرد نیز خوب است.

درآمد اضافی پسته
تولید بوته پسته بیش از 5 سال طول می کشد، در حالی که کشاورز اگر بخواهد می تواند با کشت سبزیجات ، محصولات باغی ، محصولات دارویی و ادویه در زمین خالی درآمد اضافی داشته باشد.

به همین دلیل تا زمانی که محصول آماده نشود، با شرایط اقتصادی مواجه نخواهند شد.

عملکرد و فواید برداشت میوه پسته
آماده شدن بوته پسته 6 سال طول می کشد، اما برای رسیدن به محصول خوب باید 10 تا 12 سال صبر کرد.

هنگامی که پوست از میوه های آن قابل مشاهده است، در این مدت میوه ها باید برداشت شوند. میوه های آن را می توان برای مدت طولانی نگهداری کرد.

میانگین عملکرد 8 کیلوگرم را می توان از یکی از درختان آن در یک زمان به دست آورد.

قیمت پسته در بازار از 800 تا 1500 روپیه به ازای هر کیلوگرم متغیر است که به همین دلیل برادران کشاورز می توانند با کسب چندین میلیون از گیاهانی که در یک هکتار کشت می شوند، ثروتمند شوند.