واشر سر سیلندر پراید صبا تنها ابزاری که به اندازه حقوق یک کارمند قیمت دارد

انبساط و تغییر شکل سرسیلندر در نتیجه گرما، یکپارچگی آن را ضعیف می کند و از آب بندی مناسب واشر سر جلوگیری می کند.

هنگامی که واشر سر سیلندر پراید صبا منفجر شد، مهم است که بلافاصله به آن رسیدگی شود. ادامه کار با وسایل نقلیه با واشر منفجر شده می تواند منجر به آسیب جدی و جبران ناپذیری به موتور شود. از آنجایی که واشر به عنوان مهر و موم استفاده می شود، حفظ فشار کلید قدرت موتور است.

هنگامی که واشر دمیده می شود، دیگر نمی تواند به عنوان مهر و موم عمل کند و اجازه می دهد تا فشار خارج شود و به طور قابل توجهی قدرت موتور را کاهش می دهد که یکی از معدود نشانه های واشر سر دمیده است. علاوه بر این، گذرگاه های روغن و مایع خنک کننده ممکن است در مناطقی که نباید نشت کنند.

هنگامی که خنک کننده وارد محفظه های احتراق می شود، روغن موتور را مخلوط و رقیق می کند و همچنین ظرفیت خنک کننده سیستم های خنک کننده را کاهش می دهد که می تواند باعث گرم شدن بیش از حد موتورها شود.

چرا واشر سر مهم است؟
قبل از اینکه مستقیماً به عملکرد واشر سر یا قطعات مهم بپردازیم، ابتدا کار و ساخت یک موتور احتراق داخلی را درک می کنیم. موتورهای احتراق داخلی مانند پمپ هوا هستند. شارژ هوای ورودی به داخل کشیده می شود و گازهای خروجی از آن به بیرون رانده می شوند.

مهمترین چیزهایی که در اینجا باید درک کنید این است که شارژ هوای ورودی با سوخت مخلوط شده، فشرده شده و سپس توسط شمع مشتعل می شود.

این فرآیند اشتعال، گرما و گازهایی به سرعت در حال انبساط تولید می‌کند که پیستون‌ها را به سمت پایین فشار می‌دهد و نیرویی برای چرخاندن موتور و در نهایت حرکت وسیله نقلیه شما تولید می‌کند.