لوله و اتصالات گلپایگان محل عبور و مرور موش های سحرایی در یک خانه متروکه

آرنج ها از مواد مختلفی ساخته می شوند. اینها معمولاً با رزوه های ماده عرضه می شوند و می توانیم آنها را با جوش لب به لب یا سوکت نیز تعمیر کنیم.انواع اتصالات لوله – زانویی
اتصالات لوله کاهنده
کاهنده یک جزء اتصال لوله و اتصالات گلپایگان است که با کاهش اندازه لوله، اندازه جریان را از بزرگتر به کوچکتر کاهش می دهد. معمولاً دو نوع کاهنده وجود دارد.

یکی کاهنده متحدالمرکز است که مانند مخروطی شکل است که به تدریج در اطراف لوله کاهش می یابد اما در این حالت ممکن است تجمع هوا امکان پذیر باشد و منجر به کاویتاسیون شود.

یکی دیگر کاهنده خارج از مرکز است که دارای یک لبه موازی با لوله اتصال است که به دلیل تجمع هوا امکان پذیر نیست.اتصالات لوله کاهنده
فیتینگ لوله از نوع سه راهی
اتصالات تیپ یکی از اجزای سیستم لوله کشی است که به شکل T می باشد. دارای یک ورودی و دو خروجی می باشد، خروجی ها در 90 درجه به اتصال خط اصلی (ورودی) چیده شده اند.

همچنین می توان از آن برای ترکیب جریان از دو ورودی به یک خروجی استفاده کرد. آنها همچنین در مواد مختلف و اندازه های مختلف موجود هستند.

اگر 3 ضلع T-fitting از نظر اندازه مشابه باشند، آن را سه راهی Equal و در غیر این صورت سه راهی نابرابر نامیده می شود.فیتینگ لوله از نوع سه راهی
نوع صلیب
اتصالات نوع کراس شامل 4 دهانه در 4 جهت می باشد. اینها زمانی به هم وصل می شوند که 4 لوله در یک نقطه به هم می رسند. این اتصالات با تغییر دما فشار بیشتری را روی لوله ایجاد می کنند، زیرا در مرکز چهار نقطه اتصال قرار دارند.

اتصالات متقاطع به طور کلی برای سیستم های اسپرینکلر آتش نشانی استفاده می شود.نوع صلیب

آداپتورهای لوله
آداپتورها به عنوان اتصالات لوله برای اتصال لوله های غیر مشابه استفاده می شوند. آداپتورهای لوله در انواع مختلفی برای کاربردهای مختلف موجود هستند. بنابراین باید در هنگام سفارش برای دریافت نوع مناسب دقت کرد.