فلفل دلمه ای در اصفهان که برای پرورش آن مراحل قانونی سختی را باید پشت سر گذاشت

2. خاک سازی و پشته سازی
فلفل ها رطوبت زیاد را دوست ندارند، بنابراین آنها را در خاکی با زهکشی خوب بکارید.
2 هفته قبل از کاشت: در هر متر مربع 100 گرم آهک منیزیم بپاشید.
1 هفته قبل از کاشت: در هر متر مربع 2 کیلوگرم کمپوست و 100 گرم کود شیمیایی پخش کنید.
درست قبل از کاشت فلفل دلمه ای در اصفهان پشته ای به عرض 70 تا 80 سانتی متر درست کنید. اگر در این مرحله مالچ بپاشید، دمای خاک افزایش می یابد و رشد آن آسان تر می شود.
3. کاشت فلفل
تصویر کاشت نهال فلفل دلمه ای در زمین
مراحل کاشت فلفل به شرح زیر است:
روی پشته ها مالچ بپاشید و سوراخ هایی به فاصله 40 تا 50 سانتی متری بین بوته ها ایجاد کنید
قبل از کاشت همه شاخه ها را از نهال ها جدا کنید
مقدار زیادی آب به توپ ریشه اضافه کنید
توپ ریشه را با احتیاط از گلدان خارج کنید تا مزاحم آن نشود.
سوراخی به اندازه توپ ریشه حفر کنید و نهال را بکارید.
پایه استوک را به آرامی فشار دهید تا خاک و نهال ها محکم بچسبد.


آب فراوان بدهید
اگر با مالچ پوشانده نشد، برای جلوگیری از خشک شدن آن، زیر آن کاه بگذارید.
نهال ها را با نصب تکیه گاه های موقت برای جلوگیری از سقوط آنها جذب کنید.
وقتی نهال ها کوچک شدند روی آن ها را با پارچه پنیر بپوشانید تا گرم بماند و از آفات جلوگیری شود.
نحوه انتخاب نهال فلفل
هنگام انتخاب نهال فلفل دلمه ای، آنهایی را انتخاب کنید که دارای میانگره های تنگ هستند. سویه های خوب دارای تعادل کلی خوب، برگ های قوی، رنگ تیره و برگ های ضخیم هستند. حتی بهتر است آنهایی را انتخاب کنید که جوانه دارند یا شروع به شکوفه دادن کرده اند.