سر خوردن برد پیت روی یک موز در جمعیت

چندی پیش شوخی با برد پیت در یکی از اجلاس ها شده بود که اشاره به این داشت که با یک موز سر خورد در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

موز که میوه ای استوایی است ولی در همه جا کشت می شود تا جایی که موز ایرانی هم به شهرت رسیده و به خرید و فروش موز ایرانی می پردازند.

موز فقط به رنگ زرد نیست و انواع مختلفی دارد مانند خرید موز سبز قرمز و غیره و ممکن است اندکی در طعم متفاوت باشند ولی خاصیت همه آنها یکی است.

نوعی دیگر موز وجود دارد به نام موز قرمز تهران که کمتر در بازار دیده اید و نام دیگر این میوه داکا است و مزه ای به مانند تمشک و توت با موز می دهد.