سرامیک طرح فرش که از خود آب تراوش می کند

زباله های غنی از CaCO3 خواص مکانیکی کاشی توسعه یافته را افزایش می دهد که در نهایت مقادیر مساوی از منابع معدنی طبیعی را حفظ می کند.

استفاده از آن باعث ایجاد اشتغال و کمک به انحراف دوغاب سنگ مرمر به محیط های صنعتی می شود.

 

زباله های غنی از CaCO3 خواص مکانیکی کاشی و سرامیک طرح فرش توسعه یافته را افزایش می دهد که در نهایت مقادیر مساوی از منابع معدنی طبیعی را حفظ می کند.

استفاده از آن باعث ایجاد اشتغال و کمک به انحراف دوغاب سنگ مرمر به محیط های صنعتی می شود.
چشم انداز
مهمتر از همه، مدل دایره ای، توسط یک عامل بسیار مهم دیگر نیز دیکته می شود: کاهش مواد خام و پویایی غیرقابل پیش بینی ژئوپلیتیک.

در واقع، برخی از مواد خام استراتژیک برای بدنه‌های سنگ چینی، مانند خاک‌های گلی اوکراینی یا فلدسپات ترکیه، دیگر در مقادیر زیاد موجود نیستند که بتوانند تقاضای زیادی را که از بخش سرامیک تامین می‌شود، یا از ناپایداری‌های سیاسی ناشی شود.
بازیافت محصول اینرسی حرارتی الیاف شیشه ای دست ساز برای ساخت کاشی های ظروف سنگی
در این مقاله، ما فرآیندی را ارائه می‌کنیم که در آن مواد حاصل از اینرتیزاسیون حرارتی پشم معدنی خطرناک اگزوز به عنوان ماده خام ثانویه در تولید کاشی‌های سرامیکی “دوستانه با محیط زیست” بازیافت می‌شوند.

فرآیند پیشنهادی در نظر دارد: (1) بازیابی و بازیافت موادی را که در زنجیره تامین عرضه نمی‌شود و در نتیجه برای دفن زباله مقدر شده است، ترویج کند.

(2) استفاده از مواد خام جایگزین را با تشویق به استفاده کارآمد از منابع از دیدگاه اکولوژیکی و اقتصادی ترویج دهید. در واقع، این استفاده امکان: (الف) جایگزینی منابع معدنی طبیعی در تولید را فراهم خواهد کرد.

(ب) کاهش واردات مواد خام در فواصل طولانی، محدود کردن هزینه انرژی. ج) از خطر عرضه در صورت مسدود شدن صادرات جلوگیری شود.

مواد شیشه‌ای حاصل از اینرتیزاسیون پشم معدنی در اینجا به طور کامل مشخص می‌شود و بر اساس ویژگی‌های آن، به یک دسته برای تولید کاشی‌های سنگی چینی به جای جزء فلکسی اضافه شده است.