روش تهیه لواشک با طعم آلوئه ورا

باید یادآوری کنم که در گذشته بسیاری از زنان از پودر آلوئه ورا برای پوست بسیار استفاده می کردند و این ماده شگفت انگیز با عنوانهای اکسیر جوانی و گیاه فنا ناپذیر یاد می شده است.

آب جزء مهم زندگی است، اما در روی زمین، بخش عمده ای از آب بدون مصرف انسان هدر می رود. شرایط کمیاب ناشی از آب همراه با آلودگی مداوم آب شیرین موجود، چالش های جدی در عصر حاضر است.

افزودن فلزات سنگین به آب باعث سمیت و آلودگی آب می شود. وجود فلزات سنگین در فاضلاب باعث ایجاد اثرات سمی بر موجودات زنده می شود.

حذف فلزات از فاضلاب را می توان با فرآیند جذب زیستی که منجر به جذب فلزات در سطوح بیولوژیکی می شود، حذف کرد. هدف: با توجه به این که مطالعه حاضر با هدف حذف فلزات سنگین از پساب با استفاده از پودر برگ آلوئه ورا به عنوان جاذب انجام شد. روش‌ها: آزمایش‌های جذب فلزات مختلف در فاضلاب با استفاده از درصدهای مختلف پودر آلوئه ورا انجام شد و نتایج از نظر تغییر pH محلول‌ها ثبت شد.

چکار کنیم پودر سیر بهم نچسبد؟  پودر سیر با درصد كمي در مخلوط، جذب كمتري را نشان داده و به طور مشابه، جذب بالاتر با درصد آلوورای بالاتر نشان داد که کاهش pH مخلوط را نشان می دهد. تعیین اسپکتروفتومتری جذب اتمی برای فلز روی و آنالیز سدیم با استفاده از تکنیک فتومتریک شعله برای جذب فلزات در فاضلاب انجام شد.

نتایج نشان داد که 4/1 درصد پودر آلوورا استفاده کرده است راندمان جاذب فلز 495/9 درصد بوده است. اما با افزودن 4 درصد پودر آلورا، درصد راندمان به 237/10 درصد افزایش یافت که نشان دهنده تأثیر مثبت پودر آلوورا بر استخراج فلز است.

همانطور که میدانید، امروزه پیشرفت جوامع بشری و علم پزشکی یکی از راه های مفید برای  شناخت دقیق خواص وکاربرد محصولاتی مانند پودر لیمو عمانی می باشد.

نتیجه‌گیری: با طرز تهیه پودر سوخاری برای عروس هلندی، راندمان استخراج با استفاده از پودر سوخاری 500 درصد بود. پودر سوخاری به دلیل ظرفیت جذب فوق العاده ای که دارد، یک بیوماد عالی برای انباشت یون های فلزی از فاضلاب است.

 

  • منابع:
  1. Efficacy Of Aloe Vera Powder in Bioremediation of Heavy Metals from Waste Water

  • تبلیغات:
  1. چطور آلودگی پلاستیک تبدیل به یک واقعیت جهانی شد؟
  2. استفاده از ام دی اف در مدارس دولتی اجباری شد
  3. کاربرد نعناع در حوزه دهان و دندان
  4. نسل جدیدی از سوسیس های غنی شده روانه بازار شد